07518553314

i.m.bookkeeping

info@imbookkeeping.co.uk

IM Bookkeeping logó IM Bookkeeping felirat
...egy vezér a törvényes kapukhoz...

Nyitva tartás:

Hétfő - péntek

8:00 - 16:00

Szombat - vasárnap és 
munkaszüneti napokon: ZÁRVA

Cégalapítás, egyéni vállalkozás

Cégformák:

Sole trader
Partnership
Limited Company
LLP

Sole trader (self elmpoyed)

A vállalkozás elkezdésétől számítva három hónapon belül köteles az egyéni vállalkozó regisztrálni az adóhivatalnál. Ha ez nem történik meg a fent említett határidőn belül, £ 100 bírságra kell számítani.

Ezen vállalkozási formának két fajta adóterhe van:

National insurance:

 • £ 3.05/hét, ezt jelenleg a bevalláskor kell megfizetni
 • és adóév végén az adóbevallás elkészítésekor további 9% profit (összes bevétel és összes kiadás különbsége) után, ha a profit meghaladja éves szinten a £ 9568-ot a 9568-font feletti részre.

Jövedelemadó:

 • befizetésére évente egyszer kerül sor.
 • Határideje: az adóévet követő év január 31.
  (Pl.: a 2017/2018-as adóév vége 2018. április 05.
  Az erre az időszakra eső adó befizetési határideje 2019. január 31.) 

A jövedelem adó kiszámítása az alábbiak szerint történik:

Jövedelem az adó mértéke
 0   -   £ 12.750  adómentes
£ 12.751  -   £ 37.700  20%
£ 37.701  -   £ 150.000  40%
£ 150.001   felett  45%

A fenti befizetéssel egyidejűleg az aktuális adóévre adóelőleget kell befizetni, ha a fizetendő adó £ 1.000 felett van.
Az adóelőleg az előző adóévre fizetett adó 50%-nak megfelelő összeg.
(Az előző példánál maradva: a 2019. január 31-én befizetendő adó = 2017/2018-as adóévre kiszámított adó + 2017/2018-as adóévre kiszámított adó 50%-a).
Az adóelőleg másik 50%-át az aktuális adóév június 31-ig kell befizetni. (A fenti példánk esetében a 2018/2019 – aktuális – adóév adóelőlegének második részének befizetési határideje 2019. június 31. 

Az egyéni vállalkozó anyagi felelőssége: a vállalkozásból adódó kötelezettségeiért teljes (személyes) vagyonával felel.

Üzleti bankszámla nyitása ajánlott.

Partnership

Kettő vagy több egyéni vállalkozó közös vállalkozása az egyéni vállalkozói státusz fenntartása mellett. (Pl.: ha a partnerek egyéni vállalkozóként adott tevékenységet folytatnak, de a közös vállalkozásban egy eltérő tevékenységet szeretnének végezni.) 

A vállalkozás elkezdésétől számítva három hónapon belül köteles a vállalkozás regisztrálni az adóhivatalnál. Ha ez nem történik meg a fent említett határidőn belül, £ 100 bírságra kell számítani 

Adóteher:

Jövedelemadó:

 • a vállalkozás profitja után évente egyszer. Határideje: az adóévet követő év január 31. (Pl.: a 2017/2018-es adóév vége 2018. április 05. Az erre az időszakra eső adó befizetési határideje 2019. január 31.) 
 • A vállalkozásból származó kivét után az egyéni vállalkozó adózik. (Bevételnek számít, és a fentiekben leírt módon adózik).

A jövedelemadó kiszámítása az alábbiak szerint történik:

Jövedelem az adó mértéke
 0   -   £ 12.750  adómentes
£ 12.751  -   £ 37.700  20%
£ 37.701  -   £ 150.000  40%
£ 150.001   felett  45%

A fenti befizetéssel egyidejűleg az aktuális adóévre adóelőleget kell befizetni, ha a fizetendő adó £ 1.000 felett van.
Az adóelőleg az előző adóévre fizetett adó 50%-nak megfelelő összeg.
(Az előző példánál maradva: 2019. január 31-én befizetendő adó = 2017/2018-as adóévre kiszámított adó + 2017/2018-as adóévre kiszámított adó 50%-a).
Az adóelőleg másik 50%-át az aktuális adóév június 31-ig kell befizetni. (A fenti példánk esetében a 2018/2019 – aktuális – adóév adóelőlegének második részének befizetési határideje 2019. június 31. 

A parthership anyagi felelőssége: a vállalkozásból adódó kötelezettségeiért az egyéni vállalkozók teljes (személyes) vagyonukkal felelnek.

Üzleti bankszámla nyitása kötelező.

Limited Company

A vállalkozás alapítása regisztrációhoz kötött, amit a Company House-nál kell megtenni. Igazgató kinevezése szükséges a regisztrációhoz. Nincs minimális alapító tőke. Egy személy is alapíthat Ltd.-t

Adóteher:

Jövedelemadó:

 • corporation tax (társasági adó) mértéke 19%
  Fizetési határidő: a társasági adóév végét követő 9. hónap. 
 • Az adózott nyereségből van lehetőség osztalék kifizetésére.  

Az osztalékadó mértéke jelenleg:

  az adó mértéke
 0   -   £ 2.000  adómentes
£ 2.001  -   £ 37.700  7,5%
£ 37.701  -   £ 150.000  32,5%
£ 150.001   felett  38,1%

A nulla százalékos osztalék határa 2018 áprilisától 2000 GBP-re csökken.

A vállalkozásból eredő kötelezettségekért a vállalkozás a vállalkozásba bevitt vagyon erejéig felel.

Üzleti bankszámla nyitása kötelező.

LLP

Az LLP egyesíti a szervezeti rugalmasságot és az adózási helyzetet, amelyet a partnerség nyújt (a tagok, a partnerek adókötelesek abban az országban amelyben honosak), azokkal az előnyökkel, amelyet a korlátolt felelősség magával hordoz. Ez a fajta alapítvány azért lehetséges, mert az LLP úgy van tekintve mint jogi személy, amely el van különítve a tagoktól, akik megszervezték.

Az LLP előnyei:

 • Az LLP jogi személy, akinek a tagjai élvezik a korlátolt felelősség előnyeit. 
 • Bármelyik jogi – vagy magánszemély lehet az LLP tagja. 

Az LLP köteles az alapítási dátumától egy éven belül működését megkezdeni.

Tagok

Az LLP minimum két tagból áll, azonos felelősségmegosztással. A társaság nyeresége összhangban van egyes tagjainak részvételével.
A tagok adatai nyilvános adatok, amelyek elérhetők, kivéve ha nem lesz Nominé szolgáltatás megrendelve. 

Az LLP–nek minimum két Nominé tagja kell, hogy legyen (ami egyenértékű az ügyvezető igazgatóval és a társasági titkárral), azokkal a jogokkal és kötelezettséggel, amelyekkel rendelkeznek az LLP társaság bármely más tagjai is. 
Ezek a kinevezett tagok azonban felelősek a következő dolgokban, mint például:

 • a dokumentumok aláírása,
 • a társasági változások a tagokon belül és annak bejegyzésének benyújtása,
 • a társaság tevékenységének jelentésének benyújtása a Cégbíróságnak,
 • cselekedetek a cégnek és a cég nevében, évi jelentések az LLP nevében, a számlák aláírása.
 • mind a két tag felelős a törvény előtt

Tagsági megállapodás

Az LLP minden tagja, partneri tagi szerződést kell, hogy aláírjanak. Ez a vállalkozás alapvető dokumentuma és a következő adatokat kell, hogy tartalmazza:

 • információ a vállalkozás szerkezetéről
 • a vállalkozás tevékenységi köre
 • a tagok joga és kötelezettségei
 • a tagok százalékos megoszlása az egyes tagok részvételével.

Ez a dokumentum meghatározza az LLP tagjainak kapcsolatát egymás között, de az egymás közti kapcsolatokat a tagok és maga az LLP között is.

Az LLP ugyanúgy köteles éves adatmegújítást és éves beszámolót benyújtani a cégbíróság felé, mint az LTD.